ریز پردازنده

امتحان میان ترم درس ریزپردازنده در تاریخ 3/2/1390 ساعت 8 در دانشگاه بالا برگزار می گردد. موارد امتحانی شامل مطالب کتاب از ابتدای فصل دوم الی پایان فصل پنجم می باشد.

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>