کاربرد کامپیوتر در مدیریت/کاربرد کامپیوتر در حسابداری

امتحان میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری در تاریخ 15/2/1390 ساعت 8 در دانشگاه بالا برگزار می گردد. موارد امتحانی شامل مطالب کتاب از ابتدای فصل اول الی پایان فصل پنجم می باشد.

پنجشنبه, 21 آوریل 2011
نظرات بسته شده است.